"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"

MENÜ GERİ

Haber

BAŞKANLAR KURULU TOLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

5940
09 Ocak 2023, 00:00

“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” eğitim çalışanlarının adresi Hürriyetçi Eğitim Sen, 6-8 Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara’da Başkanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirerek gündeme ve sendikal hayata dair ortak kararlarını bir sonuç bildirisiyle kamuoyuna duyurma gereği duymuştur.

Hürriyetçi Eğitim Sen eğitim çalışanlarının içine düştüğü ekonomik sefalete karşı farkındalık yaratan eylemler üretmeye devam edecektir. Geçen hafta tüm Türkiye’de alanlardaydık.  Çalışanların duygu ve düşüncelerinin tercümanı olduk.

2 Kasım’da Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Kariyer Basamakları Sınavına karşı gerçekleştirdiğimiz ortak iş bırakma kararının alınmasında kurumlararası iletişim, fikir teatisi ve istişare maalesef memur maaşları konusunda gerçekleştirilememiştir.

Hürriyetçi Eğitim Sen her fırsatta “ortak iş bırakma” eylemi yapılması kararını deklare etmiştir. Üyelerimiz tüm sendikaların ortaklaşarak 2 günlük bir iş bırakma eylemi almasından yanadır. Kamu çalışanları tüm sendikaların bir arada etkili bir eylem için karar almasını beklerken bir kısım sendikalar kendi başlarına iş bırakma eylem kararı alarak ve daha evvel ortaklaşma yapılan sendikalarla iletişime geçmeyerek, fikir teatisinde bile bulunmayarak aslında maaşlar konusunda etkin bir sonuç almaktansa kamu çalışanlarına şirinlik yapmayı tercih etmişlerdir. –Mış gibi yapılarak iş bırakma eylemi yapılamaz. Mevcut yetkili sendikanın kendinden başkalarını yok sayma alışkanlığını taklit ederek sendikacılık yapılmaz/yapılamaz.

Hürriyetçi Eğitim Sen, karar aşamasında bulunmadığı bir eylemin tarafı da olmaz. Karar aşamasında bulunduğu her eylem planlamasında ama fakat lakin demeden önceliği kamu çalışanları olur. 2 Kasımda yapılan iş bırakma eyleminde tavrını net olarak ortaya koymuştur.

Fakat ASGARİ SEFALETE AZAMÎ İSYAN dönemini başlatmış bir Sendika olarak eylemliliğimizi maaşlarımız yoksulluk sınırının üzerine çıkıncaya dek her ayın 15’inde tekrarlama kararı almış bulunuyoruz. Ocak aynın 15’inden başlayarak memur maaş bordrolarının yetersizliğini özgün eylemlerle ve farkındalık yaratacak şekilde dile getirmeyi yüksek kararlılıkla sürdüreceğiz. İş bırakma tarzı yapacağımız eylemlerde de eğitimin paydaşı olan tüm sendikaları bilgilendirerek ortak akıl işleteceğimizi, ortak eylem yapmak için iletişime geçen sendikalara görüşeceğimizi şimdiden bir kez daha deklare ediyoruz.

Yüzbinlerce öğretmenin tepki gösterdiği Öğretmenlik Meslek Kanununda mesleğimizin onuruna yakışır düzenlemeler yapılmalıdır Kariyer basamaklarının ortaya çıkardığı aynı işe farklı ücret adaletsizliği ortadan kaldırılmalıdır.

1. dereceden emekli olabilecek tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesi  yapılmalıdır.

Enflasyon farkı, çalışanlara aylık olarak ödenmelidir.

Ek ders ücretleri ve ders saatleri dışında yapılan her türlü kurs için ödenen ücretler  %100 oranında artırılmalıdır. Destekleme ve yetiştirme kursları tüm branşlarda ve tüm okul türlerinde açılmalıdır.

Şube müdürleri ve müfettişlerin ekonomik kayıpları kariyer basamakları uygulaması ile daha da vahim bir hâl almıştır. Acilen gerekli iyileştirme yapılmalıdır.

Eğitim öğretime hazırlık ödeneği bir maaş tutarında, her yıl Eylül ayında ve tüm eğitim çalışanlarına eşit olarak ödenmelidir.

Görevli personelin yol ve yemek parasını dahi karşılamayan sınav ücretleri artırılmalıdır. Özellikle MTSK sınav görevli  ücretlerine % 100 zam yapılmalıdır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) kadrosundaki çalışanların kadrolarının Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfına aktarılması sağlanmalıdır.

Yüksek Öğretim Kanunu’nun günümüz hayat şartlarına uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla gereken yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmalıdır

Üniversite tazminatı ve üniversite eğitim – öğretim tazminatından tüm üniversite çalışanları faydalandırılmalıdır. Üniversitelerde idari personeller için tahsis edilmiş kadrolara hülle yoluyla yapılan atamalara son verilmelidir.

Eğitim Çalışanlarının tüm haklı talepleri gerçekleşene kadar alanlardan çekilmeyeceğiz. Tepkimizi her geçen gün arttırarak sürdüreceğiz.

Yüzde 2 sendika barajı gibi önümüze çıkarılan hukuka aykırı tedbirlerin bizi yıldıramayacağını, tüm zorlukları aşarak gelen ve gücünü hürriyet fikrinden alan Hürriyetçi Eğitim Sen’i daha da kamçılayacağını sürecin sonunda herkes görecektir.

Siyasal iktidarın çalışanlar üzerine bıraktığı olumsuz gölgelerin kaldırılması yerine eşdeğer meslekî dayanışma örgütlerine yönelik hasmâne tavır geliştirmeleri de sendikacılık tarihine düşülen notlar olarak tarihte yerini alacaktır.

Hürriyetçi Eğitim Sen, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine ve millî-manevî değerlere bağlılığını tüzüğüyle teyit eden bir sendikadır. Türk Milletinin ülkesiyle ve devletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisi ve Anayasamızın temel maddeleri vazgeçilmezimizdir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştirenler olarak Türk kimliğinin ve Türk vatandaşlığının aşındırılmasıyla ilgili söylemlere karşı duruşumuz devam edecektir.

Eğitimi bir beka davası olarak gören ve eğitimcileri de bunun teminatı olarak kabul eden Hürriyetçi Eğitim Sen, memurun vicdanının olduğu kadar cüzdanının da hür olması mücadelesinin tarafgiridir. Her alanda gelişme ve ilerlemenin dayanağı hürriyettir; ant olsun hürriyete!