"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"

MENÜ GERİ

Haber

ÇOCUKLARIMIZIN İSTİSMARINA KÖKTEN KARŞIYIZ

1310
08 Aralık 2022, 10:00

“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” eğitim çalışanlarının adresi olan Hürriyetçi Eğitim Sen sadece eğitim alanında değil birey ve toplum yaşantısının her aşamasında "hürriyet" fikrini savunmaktadır. Cumhuriyetimizin Önderi ve Başöğretmen Atatürk’ün bizden istediği "hür nesiller" ancak “Dünyada her şey için; maddiyat için, maneviyat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir” düstûru üzere yaşayan bir toplumda yetişir.
 Kuran’da imanın bile “Dileyen inansın, dileyen inkâr etsin.” (Kehf 29) şeklinde insanın iradesi ile sorumluluğuna bırakıldığı ve dini yaşamda asla zorlamanın olmayacağı (Bakara 256) temel esas iken cemaat-tarikat-vakıf görünümlü menfaat şebekelerinin çocuklarımızı istismarına ve insanımızın manevi duygularının ranta, gizli yada süfli emellere payanda edilmesine kökten karşıyız.
 Hiranur Vakfı örneğinde yaşanan din kılıflı sapıklık, ülkemizde yaşanan ahlâki çürümüşlüğün ne noktaya vardığını göstermesi bakımından dehşet vericidir. Dahası 6 yaşında çocukla nikah kıyma fetvasından 15 Temmuzvari müritleri mankurtlaştırma operasyonlarına kadar toplumsal yapımızı en hassas yerlerinden kırıma uğratmaktadır. Millî bütünlüğümüze tehdit oluşturan bu tip yapılarla mücadele etmesi gereken MEB ve DİB gibi resmî kurumların zaman zaman eylem ortaklığı yaptığına şahit olabiliyoruz. Bu suretle bindiğiniz dalı kesmekle kalmayıp millî birlik ve beraberliğimizin dinamitlenmesine yataklık ediyorsunuz. Kurumlar kurallarıyla kaimdir, tüzel kişilikler de tüzükleriyle; herkes hizasına baksın.
 Bazı olaylar turnusol kâğıdı gibidir. Açlığa mahkum edilen halkımızın evvela değerlerini yiyip bitirmesi bekleniyor anlaşılan. Dahası hepimiz yoksullukta eşitlenmeye çalışılıyoruz. Zira sefalet ve cehalet her zaman atbaşı gider. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak “Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır.” parolasının bilincindeyiz. İster eğitim ister aile hayatında çocuklarımız bizim ümit bayraklarımız; onların maddi manevi istismarına sebep olanlarla uğraşmak hem insani hem de mesleki sorumluluğumuzdur.
 Sendikamız tüzüğü gereği “Her Türk vatandaşının fırsat ve imkan eşitliği içinde çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız ve nitelikli eğitim ve öğretim hakkından faydalanması için gayret göstermeyi amaç edinmiştir.” Bu gaye üzere toplumda yaşanan her olay veya olumsuzluk eğitimciler olarak ana gündemimizdir. 6 yaşındaki çocukla ilgili kanaatleri hacı hocadan almak yerine eğitim uzmanından yada pedagogdan aldığımız gün geleceğimiz garantide olacak.

Zira "Bilenlerle bilmeyenler asla bir olmaz."