"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"

MENÜ GERİ

Haber

Genel Başkan: Dağ Fare Bile Doğurmadı

503
10 Ocak 2022, 13:30

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu için "Dağ fare bile doğurmadı" ifadesini kullandı.

Kuruoğlu'nun beklentilerin çok altında kalan kanunla ilgili açıklamasışu şekilde oldu:

Nedense siyasetçilerimiz eğitime ve öğretmenlere ayar vermeyi seviyor. Aynı Hükümetin 8’nci Bakanı devrinde ve her defasında sil baştan yaptığımız dönemlerin birindeyiz. Şimdiye kadar hazırlanan birçok lüzumsuz tasarıdan sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu deyince insan dört başı mamur bir şey geliştirilmiştir diye umut ediyor. Oysa içi boş. Zaten 12 maddenin yarısı yürürlükle ilgili; kalanın çoğu da havanda su dövme kabilinden.

5.maddede yeni atanan öğretmenler için Adaylık Kaldırma Sınavı’nın iptali olumlu ama yetersiz. İlk atamalarda uygulanan mülakatların da kaldırılma hükmü eklenmelidir. Aday öğretmenlerle ilgili kurulacak değerlendirme komisyonlarının liyakatli ve tecrübeli eğitimciler marifetiyle rehberlik noktasında sınırlanması söz konusu olmalıdır.

Öğretmenlikte kariyer basamakları 17-18 yıl evvel Hüseyin Çelik döneminde çıkarıldığında epeyce sansasyona ve öğretmenler arasında da huzursuzluğa sebep olmuştu. Öğretmenlik zaten bir ihtisas/uzmanlık mesleği olduğu için yeniden sınava sokma mantığıyla uzmanlık ve başöğretmenlik pâyesi dağıtmak mânâsız, ayrıca daha önce yaşandığı gibi yeni ayrımcılıklara da aday. Meslekî anlamda kendini geliştiren maddî-manevî desteklenmeli, proje-patent geliştirenler ve ulusal-uluslararası başarılara etki edenler ciddi anlamda ödüllendirilmeli. Yüksek lisans yada doktora yapanlar için mühendislikte ve akademik dünyada olduğu gibi alanlarının başına ‘yüksek ..........’ Veya sonuna ‘......... doktoru’ gibi genelgeçer ünvanlar verilebilir; asıl teşvik ise maddî anlamda maaş ve ek ders ücretlerine yüzde 10, yüzde 20 gibi artışlar sağlamak suretiyle gerçekleştirilebilir. Başöğretmen ünvanı okul müdürlerine aktarılabilir zira idarecilik/müdürlük kavramları öğretmenlik mesleğinin haricine de çağrışımlar yapmaktadır. Müdür yardımcıları da Başöğretmen yardımcısı olarak adlandırılabilir.

Kanun önerisindeki diğer önemli husus olan 3600 ek gösterge mevzusunda şark kurnazlığı yapılmış. Hem sadece 1’nci derecedekilere hem de gelecek sene Ocak ayından itibaren kısmî ve müstakbel bir imkân olarak sunulmuş. Oysa burada da genellik ilkesi işletilmeliydi. Dahası şimdilerde eş zamanlı olarak görüşülen memurlara ek zammın üzerine gerçek yıllık enflasyon rakamı olan yüzde 82.8’in de ilâve edilmesi gerekmektedir. Mevcut yüzde 30’luk zam daha Ocak 15’teki maaşlara yatmadan enerji ve temel gereksinimlere yapılan zamlarla eritilmiştir.

Bundan başka; sözleşmeli öğretmenlerin tamamının kadroya geçirilmesi, ücretli öğretmen çalıştırmaya gerek kalmayacak oranda alım yapılana dek ücretli öğretmenlerin de kadroluyla eşit ücret standardından yararlandırılması, il içi ve iller arası tayinlerin kalıcı hükümlere bağlanması, proje okullarına idareci ve öğretmen atama sisteminin keyfiyetten arındırılarak objektif kriterlere bağlanması, özel okul kapsamındaki öğretmenlerin de bu kanun kapsamında eşitlik ve genellik çerçevesinde ele alınması ve öğretmene şiddetle ilgili caydırıcı hükümlerin yer alması isteğimizdir...