"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"

MENÜ GERİ

Haber

Genel Başkandan Milletvekillerine Çağrı

303
28 Eylül 2022, 22:00

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu öğretmenlerin taleplerini ileten ve "Öğretmenlik Meslek Kanunu" ile ilgili kaleme aldığı mektubu, milletvekkillerinin eposta adreslerine gönderdi. 

Milletvekillerine gönderilen mektubun içeriği ise şöyle:

Yüce Türk Milletinin temsilcisi Sayın Milletvekilim;

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin maddi ve manevi sıkıntıların hafifletilmesi hedeflenmişti. Buna mâtuf olarak millî eğitim sisteminin temel taşı olan öğretmenlerimizin statü ve niteliklerinin geliştirilmesi adına yasalaşan kanun sadece on iki madde ve iki sayfadan ibarettir. Kanun, öğretmenlerimizi tatmin etmekten uzak ve bir-iki maddeden başka ciddiye alınacak tarafı olmayan beyhude bir metindir. 
Öğretmenlerimizin beklentileri olan hak ve sorumluluklar, atama ve yer değiştirme, liyakat, kariyer, görevde yükselme, öğretmene şiddete karşı yaptırımlar, rehberlik ve teftiş, maaşlar, ek dersler, ödül ve disiplin, meslekî etik ilkeler vb. konularda kapsamlı bir meslek kanununa talepkârız. Beklentileri karşılamayan Öğretmenlik Meslek Kanunu 14 Şubat 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Camiamızın Kanunun yürürlük tarihinden itibaren göstermiş olduğu tepkinin ortak noktası maddî ve manevî hiçbir getirisi olmayan kanunun bir uzmanlık mesleği olan öğretmenliği daha da itibarsızlaştıracağı endişesidir. Aylardır kamuoyu nezdinde, medya ve sosyal medya gibi mecralarda yükselen tepkinin bir an önce dikkate alınarak Yüce Meclis çatısı altında çözüme kavuşturulması beklenmektedir.
Yüce Türk Milletinin temsilcileri olan Sayın Milletvekillerimizden, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün “Başöğretmenlik” ünvanını koruyarak, Öğretmenlik Meslek Kanununun öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden ele alınmasını ve revize edilmesini istiyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun numarası ile kabul edilmiş olan, ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti’ne bağlanmasını öngören Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan 99 yıl sonra yapılacak ikinci tarihî değişiklik fırsatı siz kıymetli Milletvekillerimizin uhdesindedir. Bu tarihî görevi, ülkemizin gerçek beka davası olan eğitimin tüm süreçleri ve onun teminatı öğretmenlerimiz adına gerçekleştirmeniz atiye bırakacağınız büyük bir miras olacak ve bizi kıvançlandıracaktır.

"Eğitim dâvâsında behemahal muzaffer olmak" dileğiyle…

Levent Kuruoğlu
Genel Başkan