"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"

MENÜ GERİ

Haber

Kayseri Şubemiz Hayırlı Olsun

662
12 Mayıs 2022, 22:30

Çok kıymetli  eğitim çalışanlarımız, değerli üyelerimiz ; 
Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri olarak sizlerin destek ve katkıları ile şube yeter sayısına ulaşmış olmanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.
Bu kadar kısa süre içerisinde sizlerin ilgi ve alakası ile karşılaşmamızın  sebebi sadece sendikal mücadele vermek için yola çıkmış olmamız ; Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür  bir anlayışıyla bağımsız sendikacılık yapmayı vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiş olmamız ve  hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmadan, siyasi kuruluşları ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak görme anlayışımızı vazgeçilmez ilke olarak ortaya koymuş olmamız bizleri bir araya  getirdiğini düşünmekteyiz. Eğitim çalışanlarımıza dayatılan ve adeta mecbur bırakmaya çalıştıkları  siyasallaşmış sendikacılık anlayışını en baştan ve özellikle reddederek, bunun yerine hür bir sendikal anlayış çatısı altında biraraya gelmeyi seçmiş olmamızdır. 

Sorunlarımızı çözüyor-muş , haklarımızı alabiliyor-muş , mücadele ediyor-muş gibi  görünen -mış sendikacılığına, yıllarca eğitim kurumlarında liyakatı yok sayan, yönetici atama basamağı olarak hizmet veren, bir çok kez üye kayıplarını önleyebilmek veya artırabilmek adına kanun,yönetmelik,toplu sözleşme kararları ile karşımıza çıkan sendikal anlayışa karşı duyulan rahatsızlığın ve tepkinin sonucunda Hürriyetçi Eğitim Sen bugün Kayseri de yarın bir çok ilimizde daha şube olma ve sonrasında  yetkiyi alma başarısına hızla ulaşacaktır, bunu öngörebiliyor, inanıyor ve şimdiden müjdesini veriyoruz.
Eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirme mücadelesi konusunda gerekli sendikal liyakat ve tecrübeye sahip olan, sahada yüzlerce gönüllüsüyle büyük bir mücadele örneği sergileyen Hürriyetçi Eğitim Sen ailesi her şart ve durum altında sizlerin yanında yer alacak bundan asla şüpheniz olmasın. 
Bu başarıda büyük emekleri bulunan başta Şube Yönetim Kurlumuza,Üniversitelerimizin ve İlçelerimizin Yönetimlerine, Kurucular Kurulumuza ve tüm değerli Üyelerimize teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. 

"İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir. 
(Mustafa Kemal ATATÜRK)

Ant olsun Hürriyete!
Hakan COŞKUNSU
Hürriyetçi Eğitim Sen   Kurucular Kurulu Üyesi, Kayseri Şube Başkanı