"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"

MENÜ GERİ

Haber

Üstün Başarı Belgesi alan tüm personele kontenjan gözetilmeksizin ödül verilmesini talep ettik

10230
27 Ocak 2022, 17:00

Üstün Başarı Belgesi alacak olan tüm personele bu yıla mahsus olmak üzere yönergede bulunan binde yirmi kontenjanı  gözetilmeksizin ödül verilmelidir. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığına talepte bulunduk.

Ödül uygulamasının yasal dayanağı olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül” başlıklı 122. maddesinin ikinci bendi şu şekildedir:

“Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir. Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir”

Binde yirmi sınırı ile ilgili olarak gerekirse yasal bir düzenleme yapılmalı ve bu sınır bir defaya mahsus genişletilmelidir. 

Bakanlığın inisiyatifinde olduğu için Yönergenin şu bölümlerine müdahale edilebilir:

“Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar 
Madde 11- (1) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak. 
b) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde Kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak. 
Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi 
Madde 13- (1) Bir malî yıl içerisinde Üstün Başarı Belgesi alan personel sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçmesi durumunda, ilçe, il ve merkez değerlendirme komisyonları, adaylarla ilgili olarak yapmış oldukları değerlendirme sonucunda sıralama listelerini belirler.” 


Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin uygulanmasında da sorun bulunmaktadır.

Ödül verilmesi sürecinde tüm katakulli ödül verilecek personelin sıralamasının belirlenmesinde yaşanmaktadır. Uygulamada Bakanlık her ile binde yirmi iller de ilçelerine binde yirmi kontenjan tanımaktadır. Kurulan komisyonlar tamamıyla malum sendikanın üyesi okul müdürleri, şube müdürleri ve ilçe müdüründen oluşmaktadır.

Bu durum için;
a)Değerlendirme komisyonlarında sendika temsilcilerinin yer alması gerekir.
b)Dağıtım adaletinin sağlanması için öncelikle her okul bazında devamında eğitim bölgesi bazında ve nihayetinde ilçe genelinde binde yirmi kontenjanı uygulanması yapılmalıdır.
c)    Mevzuatta belirlenen objektif ölçütlerden hareketle ödüllerin dağıtılması ve hakkaniyetin tesis edilmesi gerekmektedir. Ancak belirlenen ölçütler oldukça zor olduğu için herkese eşit uygulanacak eğitim, kıdem vb. gibi ek kriterler belirlenmelidir.